Greek English

Ολοένα και περισσότεροι στρέφονται πια στις εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που έχουν παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, πεντακόσιες πενήντα τρεις (553) αιτήσεις υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ για κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα, για τα έτη 2012 και 2013.  Και εφόσον η αναστολή εξέτασης νέων αδειών, που είχε εφαρμοστεί μετά την υπουργική απόφαση 16932/9-8-2012 και την ψήφιση του νόμου 42223/2013, δεν ισχύει πια, όσοι ενδιαφέρονται για καινούργια άδεια φωτοβολταϊκού πάρκου μπορούν να εξετάσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο με όλες  τις προεκτάσεις του. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη λειτουργία τους, τον τρόπο εγκατάστασης, την συντήρησή τους και το τι μπορεί να κοστίσει σε κάποιον ενδιαφερόμενο.

Η λειτουργία ενός φ/β πάρκου

Με μια απλή περιγραφή και χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες λειτουργίας των φυσικών νόμων, το ηλιακό φως περιέχει δέσμες φωτονίων, στην ουσία την ηλιακή ενέργεια, η οποία απορροφάται από κάποιο φωτοβολταϊκό στοιχείο (πάνελ). Τα φωτόνια αυτά αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού ή των φωτοβολταϊκών στοιχείων να μετακινηθούν σε άλλη θέση. Η βασική θεωρία του ηλεκτρισμού είναι η κίνηση των ηλεκτρονίων από το θετικό προς το αρνητικό. Σε αυτή την απλή αρχή της φυσικής, λοιπόν, βασίζεται μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού στις μέρες μας Ηλιακή Φωτοβολταϊκή Διάταξη πλαισίων, τόξων και πάνελ. Ο βασικός εξοπλισμός ενός Φωτοβολταϊκoύ σταθμού περιλαμβάνει τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια, τους αντιστροφείς (inverters), τις βάσεις στήριξης των πλαισίων, τους μετασχηματιστές, τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, τις καλωδιώσεις AC & DC, την αντικεραυνική προστασία και την περιμετρική γείωση.

Ο Τρόπος εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση ενός πάρκου περιλαμβάνεται εκτός από τη μελέτη και εγκατάστασης του βασικού εξοπλισμού, την εκπόνηση τοπογραφικών και γεωτεχνικών μελετών, την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, την εγκατάσταση λοιπού εξοπλισμού όπως συστήματα ασφαλείας, συστήματα φωτισμού και συστήματα πυρόσβεσης, και τα έργα Πολιτικού Μηχανικού όπως εκπόνηση χωματουργικών εργασιών, πάκτωση συστημάτων στήριξης (με πασσαλόμπηξη ή σκυροδέτηση) και περίφραξη.

Πιο συγκεκριμένα:

Συνήθως τα φωτοβολταϊκά ηλιακά στοιχεία σε μια βασική μονάδα συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά σε συγκεκριμένες βάσεις στήριξης με γωνία 30-35 μοίρες και νότιο προσανατολισμό, και το ηλεκτρικό ρεύμα πια, ως παράγωγο του ηλιακού φωτός διοχετεύεται σε έναν μετατροπέα τάσεως (inverter) για μετασχηματισμό στα 220V AC και σε μπαταρίες-συσσωρευτές. Για μεγαλύτερη απόδοση, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς (tracker), με κινούμενα στοιχεία που ακολουθούν την κίνηση του ήλιου, συλλέγοντας έως και 25% περισσότερη ενέργεια κατά τη διάρκεια ενός έτους.  Φυσικά, η άριστη γωνία κλίσης εξαρτάται κυρίως από το γεωγραφικό πλάτος, την αναλογία της διάχυτης ακτινοβολίας στην τοποθεσία και το είδος του φορτίου.

Ο αριθμός των ηλεκτρικών φωτοβολταϊκών στοιχείων μέσα σε μια βασική μονάδα ρυθμίζεται από την τάση της βασικής μονάδας. Οι περισσότερες εκ των φωτοβολταϊκών βασικών μονάδων που κατασκευάζονται έχουν, επομένως, σταθερές διατάξεις, οι οποίες μπορούν να συνεργασθούν ακόμη και με μπαταρίες των 12Volt / 6Volt/ 2Volt. Προβλέποντας πιθανότητα υπέρτασης προκειμένου να φορτισθεί η φωτοβολταϊκή μπαταρία και να αντισταθμιστεί χαμηλότερη έξοδος, αν υπάρχουν συνθήκες χαμηλότερες των κανονικών (όπως συννεφιά ή ομίχλη), έχει βρεθεί ότι μια ομάδα των 33 έως 36 ηλιακών στοιχείων σε σειρά συνήθως εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία, παρέχοντάς μας ικανοποιητικό ρεύμα.

Η Περίφραξη

perifraksi

Στην διαδικασία της εγκατάστασης δεν πρέπει να αγνοήσουμε την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής περίφραξης. Ένα πάρκο θα πρέπει όχι απλά να είναι ευδιάκριτα οριοθετημένο, αλλά και απόλυτα προστατευμένο από κάθε πιθανή εξωτερική απειλή ή κίνδυνο, εφόσον μάλιστα πρόκειται για μια σοβαρή και διόλου ευκαταφρόνητη από άποψη κόστους επένδυση. Μια αποτελεσματική περίφραξη θα αποκλείσει από το χώρο των εγκαταστάσεων μια επικίνδυνη εισβολή ζώων, που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τον εξοπλισμό, αλλά και μια φιλόδοξη απόπειρα κλοπής εξοπλισμού από διαρρήκτες.

Γι’ αυτό τον σκοπό, υπάρχουν εταιρείες που εξειδικεύονται στις περιφράξεις φωτοβολταϊκών πάρκων παρέχοντας την ασφάλεια που χρειάζονται για την ομαλή λειτουργία τους. Απαραίτητα υλικά, όπως γαλβανιζέ σωλήνες με συρματοπλέγματα κάθε είδους, αλλά και ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και συναγερμού μπορούν να συνδυαστούν για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Χρησιμοποιούνται επίσης, αισθητήρες κραδασμών πάνω στον φράχτη ή στο πλέγμα περιμετρικά του οικοπέδου οι οποίοι ενεργοποιούν άμεσο συναγερμό όταν υπάρχει παραβίαση, επίσης εναλλακτικά δέσμες με αόρατες ακτίνες που όταν ο εισβολέας εισβάλει στο χώρο και τις διακόψει, δίνεται συναγερμός, κάμερες ασφαλείας για 24ωρη παρακολούθηση ακόμη και στο κινητό, και τελικά μια πλαστική ίνα που συνδέει τα πάνελ μεταξύ τους κι έτσι αν κάποιος πάει να σηκώσει ένα πάνελ, η ίνα αυτή κόβεται και χτυπά επίσης συναγερμός. Οι επιλογές είναι πολλές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης.

Η Συντήρηση

Συντηρηση φωτοβολταικου παρκου

Η κατάλληλη και επαρκής συντήρηση σε μια εγκατάσταση φ/β πάρκου είναι επιτακτική για να εξασφαλιστεί η συνεχής καλή λειτουργία του εξοπλισμού και η μακροζωία της. Θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση των βλαβών και συνεπώς τη μείωση του κόστους λειτουργίας, τη μεγιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού συστήματος και την επέκταση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού. Γι’ αυτούς του λόγους είναι απαραίτητο να γίνονται συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης όπως:

  • ένας οπτικός έλεγχος όλης της εγκατάστασης (τουλάχιστον κάθε 3 μήνες).
  • Ένας εξαμηνιαίος έλεγχος όλων των ενώσεων και συνδέσμων, μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
  • Εξαμηνιαία λίπανση στα κινούμενα μέρη αν υπάρχουν.
  • Εξαμηνιαίος καθαρισμός όλου του εξοπλισμού.
  • Εξαμηνιαία αντισκωριακή προστασία.
  • Αλλαγή, τυχόν φθαρμένων υλικών.
  • Ετήσιο έλεγχος Μ/Σ από εξειδικευμένο συνεργείο (εργαστηριακή ανάλυση λαδιού – αν ο Μ/Σ είναι λαδιού).
  • Ετήσιες μετρήσεις αντίστασης καλωδίων.
  • Ετήσιες μετρήσεις αντικεραυνικής προστασίας και μετρήσεις γειώσεων.

Εκτός όμως,  από αυτή την τακτική συντήρηση, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρχει μείωση της απόδοσης του πάρκου με την εναπόθεση σκόνης πάνω στα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Υπολογίζεται ότι σημειώνεται περίπου 15-18% απώλεια κερδών, όταν ο εξοπλισμός δεν αποδίδει το βέλτιστο των δυνατοτήτων του λόγω σκόνης. Άλλα εμπόδια που μπορεί να ανακόψουν την ηλιακή ενέργεια που προσπέφτει στα πάνελ είναι η γύρη, η λάσπη, το χιόνι, άλατα ακόμη και τα περιττώματα των πουλιών. Για τη μεγιστοποίηση λοιπόν, της απόδοσης της εγκατάστασης, οφείλεται να γίνεται καθαρισμός των φωτοβολταϊκών στοιχείων τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, την Άνοιξη μετά τις ακραίες καιρικές συνθήκες του χειμώνα, και το Φθινόπωρο, μετά τις συνθήκες ξηρασίας και σκόνης του καλοκαιριού. Εάν δεν γίνει «καθαρισμός» των φωτοβολταϊκών πάνελ, θα δημιουργηθεί σε βάθος χρόνου ένα φιλμ βρωμιάς, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί και θα έχει σαν επίπτωση την κάθετη μείωση της απόδοσης της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις καθαρισμού των πάνελ, με συστήματα ψεκασμού, με μηχανήματα απιονισμού του νερού για να μην μένουν κατάλοιπα άλατος στα πάνελ, αυξάνοντας έτσι την απόδοση έως και 11% τους χειμερινούς μήνες και έως 22% τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του «καθαρισμού» περιλαμβάνεται και η κοπή των χόρτων και το κλάδεμα των δέντρων, αν υπάρχουν, γιατί μειώνουν σημαντικά την απόδοση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Σκιάζοντας ένα φωτοβολταϊκό πάνελ χάνει σημαντική απόδοση όλη η σειρά των στοιχείων και επίσης, τα μεγάλα χόρτα αποτελούν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Επιπλέον, για την καλύτερη προστασία των καλωδιώσεων του φωτοβολταϊκού σας συστήματος από τα τρωκτικά, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται τακτές μυοκτονίες στις εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Το Κόστος

Ένα τέτοιο εγχείρημα περιέχει μεγάλη ευελιξία στην επιλογή των υλικών και του εξοπλισμού, πράγμα που δίνει επίσης μεγάλη ευελιξία στο υπολογίσιμο κόστος. Ξεκινώντας για την υλοποίηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου όμως, θα πρέπει να έχουμε υπόψιν μας το κόστος για την έκδοση άδειας (περιλαμβάνοντας τη μελέτη και ό,τι θα πρέπει να περιέχει ο φάκελος της αίτησής μας για την αδειοδότηση). Κατόπιν, το κόστος για τη διαμόρφωση του οικοπέδου και τις όποιες χωματουργικές εργασίες και εργασίες υποδομής που μπορεί να χρειαστούν όπως, βάσεις μπετού, σωληνώσεις για τις καλωδιώσεις, φρεάτια, περιφράξεις, ίσως κάποιο δωματιάκι, κ.ο.κ. , αντικεραυνική προστασία και γείωση καθώς και έξοδα φύλαξης και επιτήρησης του χώρου με δεδομένο ότι το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι σε υψηλά επίπεδα.

Κατόπιν,  ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσφορές από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και παρέχουν τεχνογνωσία και εξειδίκευση, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στην έκταση που διαθέτει και τελικά στο  ποσό που είναι διατεθειμένος να διαθέσει. Οι  εταιρείες φωτοβολταϊκών συστημάτων που κατασκευάζουν φωτοβολταϊκά πάρκα δίνουν τιμές για κάθε εγκατεστημένο kWp )(δηλαδή τη μέση τιμή του κόστους κατά την παράδοση του φωτοβολταικού (Φ/Β) πάρκου).

Το κόστος αυτό είναι της τάξεως των 3200€-4000€ ανά εγκατεστημένο kWp, για την περίπτωση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών με σταθερή στήριξη, ποσό που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο για μικρές εγκαταστάσεις. Έτσι ένα φωτοβολταικό πάρκο Φ/Β πάρκο των 20kw έχει ένα αρχικό κόστος με τις νέες μειωμένες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 49.000€ – 55.000€ ενώ για φωτοβολταικό πάρκο 100kWp έχει ενδεικτικό κόστος 270.000€ -310.000€. Για την εγκατάσταση για φωτοβολταικό πάρκο 20kw απαιτείται έκταση περίπου 500 τ.μ.- 700τμ ενώ για για φωτοβολταικό πάρκο 100kw απαιτείται έκταση περίπου 2.5 στρεμμάτων. Παράλληλα στον χώρο απαιτούνται βοηθητικοί χώροι για τον συνοδευτικό εξοπλισμό.

Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της κατασκευαστικής εταιρείας αποτελεί η εμπειρία που διαθέτει, η προέλευση και η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί και οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας και αποδοτικότητας που διαθέτει.

 espaktp11 05

 

 wcag2AAwcag2AA blue

 

                                                              amea